Arkiv

Takk for en vellykket leir

Årets pinseleir var som vanlig en super opplevelse!  I tillegg til hyggelig samvær med speidere fra mange andre grupper, så var også været på sitt aller beste. Som gruppeleder vil jeg bare takke alle som gjorde leiren mulig, og alle som kom og deltok på leiren.  Vi sees igjen til neste år!

I år står det også litt om leiren på speiding.no

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>