Arkiv

Om gruppa

Rjukan speidergruppe tilhører Tele-Busk krets. Gruppen ble stiftet i 1916 og har lange tradisjoner. Speiding har alltid stått sterkt i Tinn. I dag teller gruppen ca. 40 medlemmer.

En kort informasjon om hva speiding er på Rjukan

Speiding er ikke å hjelpe gamle damer over gaten. Det kan være det også, men ambisjonene er adskillig større. Ideen bak den internasjonale organisajonen er å gi unge mennesker balast, selvtillit og medmennesklighet til å leve et rikt liv og bidra med noe positivt i samfunnet senere i livet. Dette er ikke bare vakre ord, det er noe vi jobber systematisk med. Og – det virker!! Speiderbakgrunn har gitt god balast til mange som har ledende posisjoner i Norge idag, og det viser at speiding gir styrke! Hemmeligheten ligger i speidingens allsidighet. Det er umulig å bli best i alt, men alle kan være best i noe. Best er den som er seg selv.

Speidermøtene er vanligvis på mandager fra kl 18:00.