Arkiv

Troppen

Troppen er for speidere fra 5. til 10. klasse. Her vil de oppleve friluftsliv, få praktisk viten, speiderkunnskap, ansvar, og få mange nye venner. I tillegg til at vi fortsetter med å prøve å finne hver enkelt speiders sterke sider, begynner vi her med å lære om ansvar. Reelt ansvar.

Alle speiderne i troppen er inndelt i patruljer (på mellom 3 og 8 medlemmer) som har hver sin patruljefører. Patruljeføreren er ingen voksen, men en litt eldre og mer erfaren speider. Vanligvis mellom 13 og 16 år. Denne legger opp og gjennomfører 3 patruljemøter i måneden med instruksjoner i ymse tema, og kan ta med seg patruljen sin på tur. Også overnattingstur uten at det er med noen voksen. Den som tror at så unge mennesker ikke kan håndtere et slikt ansvar skikkelig må tro om igjen.

Patruljene har møte hver mandag i speiderhuset mellom kl. 18:00 – 19:00, hvis de ikke bestemmer seg for noe annet.

En gang i måneden er det troppsmøte hvor alle patruljene er samlet. En gang eller to i halvåret drar hele troppen på tur. Enten på hytta “Engleburet” på Gvepseborg, eller for å ligge ute i bivuakk, snøhule, telt etc.

Troppleder er Jørgen. Det er som regel noen rovere med som assistenter også. I tillegg så er alle patruljeførerne samlet i en patrulje som kalles førerpatruljen. Denne patruljen er med på å bestemme hva troppen skal gjøre.

Det er viktig å vite at speider’n er for alle. Ingen er suveren speider; alle kan noe.